27/05/2009 70th Year of Ministry of Transportation - Ulaştırma Bakanlığının 70. Yılı

EN - The commemorative stamp with the theme of 70th Year of Ministry of Transportation consisting with the values of 50 Kuruş, 65Kuruş, 0,65 Kuruş, 80 Kuruş, 1 TL, 1 TL and FDC belonging to this set of stamps with the value of 3,95TL will be put up for sale on 27.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Ulaştırma Bakanlığnın 70. Yıl 27.05.2009 ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - Ulaştırma Bakanlığının 70. Yılı konulu anma pulları 50 Kuruş, 65 Kuruş, 80 Kuruş, 1 TL, 1 TL olmak üzere toplam 5 değerli anma pulu 3,95 TL bedelle ve bu pullara ait ilkgün zarfı 4,30 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulaştırma Bakanlığının 70. Yıl 27.05.2009 ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü, Filateli Gişesi, Ulus / ANKARA adresinde yapılacak ve aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığının içerisinde bulunan PTT Şubesinde de ilkgün damgası kullandırılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 27.05.2009
  • Value / Değeri ; 50 Kr - 65 Kr - 80 Kr - 1 TL - 1 TL
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-10-01 / 02 / 03 / 04 /05
  • Quantity / Tiraj ; 250.000No comments: