20/10/2009 Precedent for Humanity - İnsanlığa Örnek

EN - The commemorative stamp with the theme of Precedent for Humanity with the value of 0,75 Kuruş and FDC belongs to this stamp with the value of 1,10TL will be put up for sale on 20th October 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of İnsanlığa Örnek 20.10.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - İnsanlığa Örnek konulu anma pulu 0,75 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı 1,10 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte İnsanlığa Örnek 20.10.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 20.10.2009
  • Value / Değeri ; 75 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-21-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

No comments: