30/06/2011 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 90. Yıldönümü - 90th Year of Social Services and Children Protection Agency

TR- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 90. Yıldönümü konulu anma pulu 30.06.2011 tarihinde 0,90 TL bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,25 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 90.Yıldönümü 30.06.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative stamp theme of 90th Year of Social Services and Children Protection Agency with the value 0,90 TL; and the first day cover with the price 1,25 TL will be put up for sale in all post offices on 30.06.2011. FDC is limited with the subscriber quantity. At the same date the first day postmark with text of Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 90. Yıldönümü 30.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara.


2011-14-01 Stamp (Unused) / Pul (Damgasız)
  • Stamps / Pullar (2011-14)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 30.06.2011
  • Value / Değeri ; 90 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-14-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-14

No comments: