08/03/2011 Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı - International Womens Day and Medicine Festival

TR - Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı nedeniyle 08-15.03.2011 tarihleri arasında Cağaloğlu Basın Müzesi Divanyolu Caddesi No:84 Çemberlitaş İSTANBUL adresinde 118-E Lions Kulüpleri Federasyonu Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı adı altında pul sergisi düzenlenecektir. Ayrıca aynı adreste açılacak geçici filatelik işyerinin mesai saatleri göz önünde bulundurularak sergi süresince 118-E Lions Kulüpleri Federasyonu Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı Pul Sergisi 08-15.03.2011 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate International Womens Day and Medicine Festival, 118-E Lions Clubs Federation International Womens Day and 14th March Medicine Festival Stamp Exhibition will be held between 08th-15th March 2011 at the address Cagaloglu Press Museum, Divanyolu Street, Nr: 84 Cemberlistas - Istanbul. The special date postmark with text of 118-E Lions Kulüpleri Federasyonu Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı Pul Sergisi 08-15.03.2011 İSTANBUL will be used during the exhibition at the same address in the working hours of the temporary philatelic booth that will be opened.


2011SDP-18 Special Day Postmark

No comments: