30/06/2011 AIDS'in Tespitinin 30. Yılı - 30th Year of Identification of AIDS

TR- AIDS'in Tespitinin 30. Yılı konulu özelgün zarfı 30.06.2011 tarihinde 1,25 TL bedelle satışa sunulacaktır. Aynı tarihte Ankara PTT Baş Müdürlüğü, Ulus PTT Merkezi Filateli Gişesi, Ulus-Ankara adresinde mesai saatleri içerisinde AIDS'in Tespitinin 30. Yılı 30.06.2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- The special day cover theme of 30th Year of Identification of AIDS will be put up for sale on 30.06.2011 with the price of 1,25 TL. At the same date the special date postmark with text of AIDS'in Tespitinin 30. Yılı 30.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus-Ankara. 

2011SDP-40 Zarf / Cover
Special Day Postmark ; AIDS'İN TESPİTİNİN 30.YILI - 30.06.2011 - ANKARA

No comments: