01/06/2011 Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı - 100th Year of Turkish Air Force

TR- Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı konulu anma bloğu 01.06.2011 tarihinde 4x1,30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 5,50 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı 01.06.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-ANKARA adresinde kullandırılacaktır.Ayrıca 01.06.2011 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı konulu, içerisinde 1 adet zımbalı anma bloğu ile bu pula ait ilk gün zarfı ve 1 adet 10.000 tirajlı ve seri numaralı zımbasız anma bloğunun bulunduğu portföy 25.00 TL bedelle satışa sunulacaktır. Seri numaralı blok anma pulu yalnızca portföy içerisinde satılacaktır.

EN- The souvenir sheet theme of 100th Year of Turkish Air Force with the values of 4x1,30 TL; and the first day cover with the price of 5,50 TL will be put up for sale on 01.06.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber quantity. At the same date, the first day postmark with text of Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı 01.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus-Ankara.Also, the philatelic folder theme of 100th Year of Turkish Air Force with the price of 25,00 TL will be put up for sale on 01.06.2011. The folder contains 1 piece of perforated souvenir sheet, 1 piece of FDC, and 1 piece of serial numbered (quantity of 10.000) and unperforated souvenir sheet. Serial numbered souvenir shet will be available only in the folder.


2011SS-04 Souvenir Sheet (Unused) /Blok (Damgalı)


2011 FDC-11 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark; TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN 100.YILI 01.06.2011 ANKARA


2011 FDC-11 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark; TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN 100.YILI 01.06.2011 ANKARA
Postmark;
01.06.2011-ULUS/ANKARA-94


Cover - Zarf
Postmark; 01.06.2011-ULUS/ANKARA-94

 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-11 / 2011SS-04)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 01.06.2011
 • Value / Değeri ; 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-11-01 / 02 / 03 / 04
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-04
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-11


2011SS-04A Souvenir Sheet (Unused) / Blok (Damgasız)


2011 FDC-11A First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark; TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN 100.YILI 01.06.2011 ANKARA
Postmark; 01.06.2011-ULUS/ANKARA-94


Cover - Zarf
Postmark; 01.06.2011-ULUS/ANKARA-94

 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-11A / 2011SS-04A)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 01.06.2011
 • Value / Değeri ; 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-11A-01 / 02 / 03 / 04
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-04A
 • Quantity / Tiraj ; 10.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-11A

No comments: