19/05/2011 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23th April National Sovereignty and Child Fest

TR- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 19-25 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi/ANTALYA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup sergide Atatürk, çocuk ve karma pullar ile kişisel pul örnekleri sergilenecektir.Ayrıca sergide 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 19-25.04.2011 ANTALYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate 23th April National Sovereignty and Child Fest, a stamp exhibition will be held between 19-25th April 2011 at the address Antalya Metropolitan Municipality Theatre Foyer/ANTALYA. Stamps with theme of Atatürk, Children and mixed ones and also personalized stamp samples will be exhibited.The special date postmark with text of 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 19-25.04.2011 ANTALYA will be used at the same address.


2011SDP-26 Special Day Postmark

No comments: