25/06/2011 Kore Savaşının 60. Yıldönümü - 60th Year of Korean War

TR- Kore Savaşı'nın 60. Yıldönümü konulu anma pulu 25.06.2011 tarihinde 1,30 TL bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,75 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kore Savaşı'nın 60.Yıldönümü 25.06.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative stamp theme of 60th Year of Korean War with the value 1,30 TL; and the first day cover with the price 1,75 TL will be put up for sale in all post offices on 25.06.2011. FDC is limited with the subscriber quantity. At the same date the first day postmark with text of Kore Savaşı'nın 60.Yıldönümü 25.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara.

2011-13-01 Stamp (Unused) / Pul (Damgasız)
2011FDC-13 İlk Gün Zarfı - First Day Cover 
First Day Postmark ; KORE SAVAŞI'NIN 60.YILDÖNÜMÜ - 25.06.2011 - ANKARA
  • Stamps / Pullar (2011-13)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 25.06.2011
  • Value / Değeri ; 1,30 TL
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-13-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-13

No comments: