19/05/2009 90th Year of Atatürk's Arrival to Samsun and National Congress - Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal Kongrelerin 90.Yılı

EN- The commemorative stamp with the theme of 90th Year of Atatürk's Arrival to Samsun and National Congress consisting with the values of 0,80 Kuruş, 0,65.Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,25 Kuruş and FDC belonging to this set of stamps with the value of 2,70TL will be put up for sale on 19.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal kongrelerin 90.Yılı 19.05.2009, SAMSUN will be used at the address of Samsun Post Office, Samsun.

TR- 19.05.2009 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Ulusal Kongrelerin 90.Yılı konulu 0,80 Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,25 Kuruş değerli anma bloğu ve bu bloğa ait ilkgün zarfı 2,70 değerle satışa çıkarılacak olup söz konusu anma bloğu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilkgün zarfı ise abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal kongrelerin 90.Yılı 19.05.2009, SAMSUN ibareli İlkgün Damga tatbiki Samsun PTT Merkez Müdürlüğü, SAMSUN adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 19.05.2009
  • Value / Değeri ; 25 Kr - 65 Kr - 65 Kr - 80 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-08-01/02/03/04
  • Block Number / Blok Numarası ; 2009BLOCK-02
  • Quantity / Tiraj ; 100.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞININ VE ULUSAL KONGRELERİN 90.YILI
19.05.2009-SAMSUN
Postmark / Posta Damgası ; 19.05.2009-SAMSUN-3
Registered Number / Kayıt No ; RR01657029086
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 22.05.2009-HEYKEL/BURSA-30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞININ VE ULUSAL KONGRELERİN 90.YILI
19.05.2009-SAMSUN
Postmark / Posta Damgası ; 19.05.2009-SAMSUN-9
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381622
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 22.05.2009-HEYKEL/BURSA-30

1 comment:

Bradpetehoops said...

So peculiar and amazing.

Mabuhay!

[Philippines Greeting]