16/03/2009 World Water Forum - Dünya Su Forumu

EN- A commemorative block stamp with the theme of 5th World Water Forum with the value of 2,50 TL and FDC belonging to this block stamp with the value of 2,85 TL will be put up for sale on 16.03.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of 5.Dünya Su Forumu 16.03.2009, İSTANBUL will be used at the addresses of Haliç Congress and Cultural Centre, Sütlüce- İstanbul and İstanbul European Side Postal Authorities, Sirkeci Central Post Office.
TR- 16.03.2009 tarihinde, 5. Dünya Su Forumu konulu anma bloğu 2,50 TL bedelle bu bloğa ait ilkgün zarfı 2,85 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma bloğu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte 5.Dünya Su Forumu 16.03.2009, İSTANBUL ibareli İlkgün Damga tatbiki Haliç Kongre ve Kültür Merkezi Sütlüce - İSTANBUL ve İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü adreslerinde yapılacaktır.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 16.03.2009
  • Value / Değeri ; 25 Kr - 65 Kr - 80 Kr - 80 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-02-01/02/03/04
  • Block Number / Blok Numarası ; 2009BLOCK-01
  • Quantity / Tiraj ; 100.000

Registered Cover / Taahhütlü Zarf

First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
5.DÜNYA SU FORUMU - 16.03.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 16.03.2009 - SİRKECİ/İSTANBUL - 9
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979918
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
5.DÜNYA SU FORUMU - 16.03.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 16.03.2009 - SİRKECİ/İSTANBUL - 9
Registered Number / Kayıt No ; RR01165173660
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover
Postmark ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 29

No comments: