22/04/2009 Edirne 09 Philately Exhibition - Edirne 2009 Filateli Sergisi

EN- Edirne 09 Philately Exhibition will be held between the dates of 22 April -01 May 2009 at the address of Edirne Lyceum, Sabuni District, Eski İstanbul Street, Edirne. Special date cancellation with the text of Edirne 2009 Filateli Sergisi 22.04.2009 EDİRNE will be used on 22/04/2009 in the exhibition area.

TR- 22 Nisan 01 Mayıs 2009 tarihleri arasında Edirne Lisesi Sabuni Mah. Eski İstanbul Cad. EDİRNE adresinde Edirne 09 Filateli Sergisi adı altında pul sergisi düzenlenecek olup, sergi mahallinde 22.04.2009 tarihinde Edirne 2009 Filateli Sergisi 22.04.2009 EDİRNE ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
EDİRNE 2009 FİLATELİ SERGİSİ - 22.04.2009 - EDİRNE
Postmark / Posta Damgası ; 22.04.2009 - EDİRNE -17
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979871
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 27.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
EDİRNE 2009 FİLATELİ SERGİSİ - 22.04.2009 - EDİRNE
Postmark / Posta Damgası ; 22.04.2009 - EDİRNE -17

No comments: