18/04/2009 23 April Sovereignty and Child Festival Stamp Exhibition,Antalya - 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi,Antalya

EN- To Commemorate 23 April Sovereignty and Child Festival, a Stamp Exhibition will be held between the dates of 18-24 April 2009 at the address of Antalya Metropolitan Municipality Lobby, Karaalioğlu Park, Atatürk Street- Antalya. Special date cancellation with the text of 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 18-24.04.2009 ANTALYA will be used during the exhibition.

TR- 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 18-24 Nisan 2009 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonu, Karaalioğlu Parkı, Atatürk Caddesi ANTALYA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, sergi süresince 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 18-24.04.2009 ANTALYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PUL SERGİSİ / 18-24.04.2009 ANTALYA
Postmark / Posta Damgası ; 18.04.2009 - GÜLLÜK/ANTALYA - 29

Thank you / Teşekkürle Ceyhun ALTIN (Antalya)

No comments: