10/05/2009 Mothers Day - Anneler Günü

EN- The commemorative stamp with the theme of Mothers Day consisting with 4 values with the price of 3,45TL and FDC belonging to this set of stamps with the value of 3,80 TL will be put up for sale on 10.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Anneler Günü 10.05.2009 ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office.

TR- 10.05.2009 tarihinde, Anneler Günü konulu 4 değerli anma pulları 3,45 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 3,80 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Anneler Günü 10.05.2009 ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Filateli Gişesi, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü adresinde uygulanacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 10.05.2009
  • Value / Değeri ; 65 Kr - 80 Kr - 1 Lira - 1 Lira
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-06-01/02/03/04
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;ANNELER GÜNÜ - 10.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 10.05.2009 - ULUS/ANKARA - 71
Registered Number / Kayıt No ; RR01781111985
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 21.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 08.06.2009-BURSARAY/GENÇOSMAN/BURSA-53
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381738
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 09.06.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

No comments: