18/03/2009 94th Anniversary of Canakkale Victory - Çanakkale Zaferi'nin 94.Yıl Dönümü

EN- To commemorate of the 94th Anniversary of Çanakkale Victory, the special date cancellation with the text of Çanakkale Zaferinin 94. Yıl Dönümü 18.03.2009 İZMİR will be used on 18.03.2009 at the address of South Sea Area Commandership, Yenikale / İZMİR.
TR- Çanakkale Zaferi'nin 94. Yıl Dönümü nedeniyle 18.03.2009 tarihinde Güney Deniz Saha Komutanlığı Yenikale / İZMİR adresinde Çanakkale Zaferinin 94. Yıl Dönümü 18.03.2009 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.


Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 94.YIL DÖNÜMÜ - 18.03.2009 - İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 18.03.2009 - PASAPORT/İZMİR - 25
Registered Number / Kayıt Numarası ; RR01815979901
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 20.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 94.YIL DÖNÜMÜ - 18.03.2009 - İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 18.03.2009 - PASAPORT/İZMİR - 25

No comments: