10/04/2009 China 2009 World Stamp Exhibition - Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi

EN- China 2009 World Stamp Exhibition will be held between the dates of 10-16 April 2009 in the city of Luoyang in China. The participation will be effectuated by our Administration to the said exhibition and special date cancellation with the text of Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi, 10-16.04.2009 LUOYANG will be used in the exhibition area. Between the same dates the said special date cancellation will be used in Directorate of Philately and Museum Section, Promotion and Marketing Department, General Directorate of PTT.

TR- 10-16 Nisan 2009 tarihleri arasında Çin'in Luoyang kentinde yapılacak olan Çin 2009 Dünya Pul Sergisi'ne İdaremizce katılımda bulunulacak olup sergi mahallinde Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi, 10-16.04.2009 LUOYANG ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır. Anılan tarihler arasında PTT Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Filateli ve Müze Şubesi Müdürlüğü'nde söz konusu özel tarih damgası isteklilere kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DÜNYA PUL SERGİSİ / 10-16.04.2009 LUOYANG
Postmark / Posta Damgası ; 16.04.2009 - ULUS/ANKARA - 2
Registered Number / Kayıt No ; RR01736707775
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 20.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DÜNYA PUL SERGİSİ / 10-16.04.2009 LUOYANG

No comments: