25/03/2012 Türk Ocaklarının 100. Yılı - 100. Anniversary of Türk Ocakları

TR - 2012 yılı Emisyon Programında yer alan Türk Ocaklarının 100. Yılı konulu anma pulu 25.03.2012 tarihinde 1,00-TL bedelle, söz konusu anma puluna ait ilkgün zarfı ise 1,50 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bahse konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde Türk Ocaklarının 100.Yılı 25.03.2012 ANKARA ibareli ilkgün damgası kullandırılacaktır.

EN - Commemorative stamp with the theme of 100. Anniversary of Türk Ocakları, which has been in 2012 Stamp Emmission Program, will be put up for sale with value of 1,00 TL at the date of 25.03.2012. FDC of the stamp, with the value of 1,50 TL, will be put up for sale as limited with the subscriber number at the centeral post offices. At the same date first day postmark with the text of Türk Ocaklarının 100.Yılı 25.03.2012 ANKARA will be used at the address of Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA.

  • Stamps  / Pullar (2012-04)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 25/03/2012
  • Value / Değeri ; 1 TL
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2012-04-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2012FDC-04

No comments: