08/03/2012 Türkiye’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması - Achievement of Equality of Opportunity between Man and Woman in Turkey

TR - 2012 Pul Emisyon Programında yer alan Türkiye’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu 3 değerli sürekli posta pulu 08.03.2012 tarihinde 10 Krş., 1,00 –TL, 2,00-TL bedelle, söz konusu pullara ait ilkgün zarfı ise 3,50-TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bahse konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde Türkiye’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Konulu Sürekli Posta Pulları 08.03.2012 ANKARA ibareli ilkgün damgası kullandırılacaktır. 

EN - Permanent postal stamp with the theme of Achievement of Equality of Opportunity between Man and Woman in Turkey which has been determined in the 2012 Stamp Emmission Program, with the values of 10 Krş., 1,00 TL, 2,00 TL will be put up for sale at the date of 8 March 2012. Moreover, FDC with the value of 3,50 TL as limited with the subscriber number will be put up for sale at centeral post offices.At the same date, first day postmark with the text of Türkiye’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Konulu Sürekli Posta Pulları 08.03.2012 ANKARA will be used at the address of Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus/ANKARA during working hours.

  • Stamps  / Pullar (2012-02)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 08/03/2012
  • Value / Değeri ; 10 Kr - 1 TL - 2TL
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2012-02-01/02/03
  • Quantity / Tiraj ; 15.000.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2012FDC-02

No comments: