14/04/2012 Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku - Ethics and Law Of Brotherhood

TR - 2012 pul emisyon programında yer alan Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku konulu anma bloğu 14.04.2012 tarihinde 2,00-TL bedelle, söz konusu pullara ait ilkgün zarfı ise 2,50- TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bahse konu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesinde Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku 14.04.2012, ANKARA ibareli ilkgün damgası kullandırılacaktır.

EN - A souvenir sheet with the theme of Ethics and Law Of Brotherhood, which have taken place in 2012 Stamp Emission Plan, with value of 2,00 TL will be put up for sale at the date of 14.04.2012. The FDC with the value of 2,50 TL will be put up for sale as limited with the number of subscribers at the centeral post offices. At the same date when the above mentioned philatelic materials will be put up for sale, a first day postmark with the text of Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku 14.04.2012, ANKARA will be used at the philately booth at the address of Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü.
  • Stamps  / Pullar (2012-06)
  • Block / Blok (2012BLK-02)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 14/04/2012
  • Value / Değeri ; 1 TL - 1 TL
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2012-06-01/02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2012FDC-06

No comments: