17/10/2011 Konya 2011 Milli Pul Sergisi - Konya 2011 National Stamp Exhibition

TR - 17-24 Ekim 2011 tarihleri arasında İl Halk Kütüphanesi, Ferhuniye Mahallesi, Alaaddin Bulvarı No:19, Kültürpark, Selçuklu-KONYA adresinde Konya 2011 Milli Pul Sergisi düzenlenecektir. Söz konusu sergi süresince Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17-24.10.2011, KONYA ibareli özel tarih damgası ile sergi açılış gününde Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17.10.2011, KONYA ibareli özelgün damgası sergi alanında kullandırılacaktır.17/10/2011 tarihinde Konya 2011 Milli Pul Sergisi kapsamında özelgün damgalı özelgün zarfı tedavüle çıkarılarak 1,25 TL bedelle satışa sunulacaktır. Ayrıca, söz konusu özelgün zarfının ve biri seri numaralı (1-3.000) olmak üzere 90 Kuruş ve 1,30 TL bedelli iki adet posta kartının yer aldığı 3.000 adet portföy 6,00 TL bedelle satışa sunulacaktır.


EN - Between 17-24th October 2011, Konya 2011 National Stamp Exhibition will be held at the address City Public Library, Ferhuniye District, Alaaddin Avenue No: 19, Culturepark, Selçuklu-Konya. During the exhibition the special date postmark with text of Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17-24.10.2011, KONYA and at the opening day the special day postmark with text of Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17.10.2011, KONYA will be used at the exhibition place.On 17/10/2011, the special day cover theme of Konya 2011 National Stamp Exhibition will be put up for sale with price of 1,25 TL. Also, 3.000 pieces of special folders which includes the special day cover and two postcards (one is serial numbered of 1-3.000 and with the values 90 Kurus and 1,30 TL) will be put up for sale with the price of 6,00 TL.  • Postal Stationery (Postcards) / Antiye (2011PS-02)
  • Value / Değeri ; 90 Kr - 130 Kr 
  • Catalog Number / Kalalok Numarası ; 2010PS-02-01 / 02 
  • Quantity / Tiraj ; 3.000

No comments: