17/12/2011 Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı - 50th Year of the Establishment of State Personnel Precidency

TR - Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı konulu ek değerli anma pulu 17.12.2011 tarihinde 100+10 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,50 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Devlet Personel Teşkilatının Kuruluşunun 50.Yılı 17.12.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative issue theme of 50th Year of the Establishment of State Personnel Precidency with the added value 110+10 Kurus and the first day cover with the price 1,50 TL will be put up for sale on 17.12.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber quantity.At the same date, the first day postmark with text of Devlet Personel Teşkilatının Kuruluşunun 50.Yılı 17.12.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara. 

  • Stamps  / Pullar (2011-23)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 17/12/2011
  • Value / Değeri ; 110+10 Kr 
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-23-01
  • Quantity / Tiraj ; 100.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-23

No comments: