29/11/2011 Saltanat Kayıkları - Sultans Boats

TR - Saltanat Kayıkları konulu anma pulu 29.11.2011 tarihinde 90 Kuruş ve 1,30 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Saltanat Kayıkları 29.11.2011 İSTANBUL ibareli ilkgün damgası Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü Beşiktaş-İSTANBUL adresinde kullandırılacaktır. 

EN - Commemorative stamp, theme of Sultans Boats, values of 90 Kuruş and 130 Kuruş and the FDC value of 2,75 TL will be on sale on 29.11.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day cancellation with text of Saltanat Kayıkları 29.11.2011 İSTANBUL will be used at the address Beşiktaş Central Post Office, Beşiktaş-İSTANBUL.


  • Stamps  / Pullar (2011-22)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 29.11.2011
  • Value / Değeri ; 90 Kr - 1,30 TL
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-22-01 / 02 
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-22

No comments: