22/08/2011 Yıldız Teknik Üniversitesinin 100.Yılı - 100th Anniversary of Yıldız Technical University

TR - Yıldız Teknik Üniversitesinin 100.Yılı konulu anma pulu 22.08.2011 tarihinde 90 Kuruş, 1,30 TL bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 2,75 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Yıldız Teknik Üniversitesinin 100.Yılı 22.08.2011 İSTANBUL ibareli ilkgün damgası İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi ve Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü Yıldız Teknik Üniversitesi Şubesi / İSTANBUL adreslerinde kullandırılacaktır.

EN - The commeorative stamp issue theme of 100th Anniversary of Yıldız Technical University with the values 90 Kurus and 1,30 TL, and the first day cover with the price 2,75 TL will be put up for sale on 22.08.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number.At the same date the first day postmark with text of Yıldız Teknik Üniversitesinin 100. Yılı 22.08.2011 İSTANBUL will be used at the addresses İstanbul European Side PTT Head Directorate, Sirkeci Central Post Office Philately Booth and Besiktas Central Post Office, Yildiz Technical University Branch Office - İstanbul.
  • Stamps  / Pullar (2011-18)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 22.08.2011
  • Value / Değeri ; 90 Kr - 1,30 TL
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-18-01 / 02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-18

No comments: