21/09/2011 Kültür Varlıklarımız (Hasankeyf) - Cultural Assets (Hasankeyf)

TR - Kültür Varlıklarımız (Hasankeyf) konulu Anma Pulu 21.09.2011 tarihinde 130 + 10 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,75 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kültür Varlıklarımız (Hasankeyf) 21.09.2011, BATMAN ibareli ilkgün damgası Batman PTT Başmüdürlüğü Batman PTT Merkez Müdürlüğü-BATMAN adresinde kullandırılacaktır.Ayrıca söz konusu anma pulu ile aynı tarihte Hasankeyf Pul Kitapçığı PTT Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Filateli ve Müze Şubesinde, filateli gişelerinde ve www.filateli.gov.tr web sitesinde 3.00 TL bedelle satışa sunulacaktır. Hasankeyf Pul Kitapçığının içerisinde Hasankeyf konulu anma pulu ve 3 adet tebrik kartı yer almaktadır.

EN - The commemorative stamp theme of Cultural Assets (Hasankeyf) with the price of 130 + 10 Kurus, and the first day cover with the price of 1,75 TL will be put up for sale on 21st September 2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber quantity.At the same date, the first day postmark with text of Kültür Varlıklarımız (Hasankeyf) 21.09.2011, BATMAN will be used at the address Batman PTT Head Directorate, Batman Central Post Office - Batman. Also, Hasankeyf Stamp Booklet with the price of 3,00 TL will be put up for sale at the same date in General Directorate of PTT Promotoion and Marketing Department Philately and Museum Section, philately booths and at www.filateli.gov.tr. The commemorative stamp theme of Hasankeyf and 3 pieces of greeting cards take place in the booklet.

  • Stamps  / Pullar (2011-20)
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 21.09.2011
  • Value / Değeri ; 1,30 + 10 Kr 
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-20-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-20

No comments: