27/01/2011 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları - 25th Winter Universiade

TR - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları konulu anma bloğu 27.01.2011 tarihinde 2x90 Kuruş, 2x1,30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 4.75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 27.01.2011 ERZURUM ibareli ilkgün damgası Erzurum PTT Başmüdürlüğü Erzurum PTT Merkez Müdürlüğü ERZURUM Oyunlar Köyü Erzurum, Redevco AVM Erzurum adreslerinde kullandırılacaktır.

25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları nedeniyle, 2x90 Kuruş ve 2x1,30 TL olmak üzere toplam 4 karttan oluşan 20.000 seri pul baskılı posta kartı 27.01.2011 tarihinde 4,40 TL bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Ayrıca 27.01.2011 tarihinde 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları konulu, içerisinde 100.000 tirajlı 1 adet blok anma pulu, bu pula ait ilk gün zarfı, 1 adet 10.000 tirajlı ve seri numaralı blok anma pulu ve 4 adet posta kartının bulunduğu portföy 30.00 TL bedelle satışa sunulacaktır. Seri numaralı blok anma pulu yalnızca portföy içerisinde satılacaktır.


EN - The souvenir sheet, theme of 25th Winter Universiade, with the price 2x90 kuruş, 2x1,30 TL, and the FDC with the price 4,75 will be put up for sale on 27.01.2011 in all central post offices. FDC is limited with the subscriber number.At the same date the first day postmark with the text of 25th Winter Universiade 27.01.2011 ERZURUM will be used at the address Erzurum PTT Head Directorate Erzurum Central Post Office ERZURUM- Games Village Erzurum, Redevco Shopping Center Erzurum.

To commemorate 25th Winter Universiade, the postcard set of 4 cards consisting of 2x90 Kurus and 2x1,30 TL, will be put up for sale in post offices on 27.01.2011 with the price 4,40 TL .Also, the special folder including 1 souvenir sheet with the quantity of issue 100.000, the FDC belonging to this sheet, 1 serial numbered souvenir sheet with the quantity of issue 10.000, and 4 postcards will be put up for sale with the price 30,00 TL. Serial numbered souvenir sheet will be available only in the folder.
2011SS-01 Souvenir Sheet / Blok

2011FDC-01 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark ; 25.DÜNYA ÜNİVERSİTELER KIŞ OYUNLARI 27.01.2011 ERZURUM


2011FDC-01 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark ; 25.DÜNYA ÜNİVERSİTELER KIŞ OYUNLARI 27.01.2011 ERZURUM
Postmark ; 27.01.2011-ERZURUM-7
 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-01 / 2011SS-01)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 27.01.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kr - 90 Kr - 130 Kr - 130 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-01-01 / 02 / 03 /04
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-01
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011 FDC-01

2011SS-01A Souvernir Sheet / Blok

2011FDC-01A First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark ; 25.DÜNYA ÜNİVERSİTELER KIŞ OYUNLARI 27.01.2011 ERZURUM
Postmark ; 27.01.2011-ERZURUM-7
 • Stamps - Souvenir SheetA / Pullar - Blok A (2011-01A / 2011SS-01A)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 27.01.2011
 • Value / Değeri ; 130 Kr - 130 Kr - 130 Kr - 130 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-01-01A / 02A / 03A /04A
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-01A
 • Quantity / Tiraj ; 10.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-01A

First Day Postmark / İlk Gün Damgası


2011PS-01-01 Postal Stationery (Postcard) / Antiye

2011PS-01-02 Postal Stationery (Postcard) / Antiye

2011PS-01-03 Postal Stationery (Postcard) / Antiye

2011PS-01-04 Postal Stationery (Postcard) / Antiye
 • Postal Stationery (Postcards) / Antiye (2011PS-01)
 • Value / Değeri ; 90 Kr - 90 Kr - 130 Kr - 130 Kr
 • Catalog Number / Kalalok Numarası ; 2010PS-01-01 / 02 / 03 / 04
 • Quantity / Tiraj ; 20.000

No comments: